I World Green Builiding Councils siste rapport (Bringing Embodied Carbon Upfront) gis følgende prinsipper for å minske byggebransjens CO2-utslipp.

  1. Forhindre – det vil si å overveie behovet for byggearbeidene
  2. Redusere og optimere – minimere materialbehovet og velge materialer med lav miljøbelastning under en hel livssyklus med hensyn tatt til beboerne.
  3. Planlegge for fremtiden – analysere fremtidens behov. Maksimere muligheten for vedlikehold og sikre fleksibilitet slik at bygningen kan tilpasses nye behov. Prosjekter for demontering og fremtidig gjenbruk. Velg materialer som er resirkulerbare og enkle å skille.
  4. Kompenser for CO2-utslipp med klimakvoter.

 

Med stål kan man bygge med store spennvidder som skaper fleksibilitet og muligheten til å tilpasse seg nye behov i fremtidig bruk av bygningen. Hvis skruefuger brukes, er rammen lett å demontere for gjenbruk andre steder i en annen bygning eller for gjenvinning. Stål har også unike egenskaper for resirkulering – stål kan resirkuleres så mange ganger som mulig og til mer høykvalitetsmaterialer hver gang. Med Grønt stål klarer du også punkt 4.

Rapporten er signert av blant andre CEN / TC350.