Om klimakompensasjonsprosjektet

En forretningsdrevet løsning på avskoging i Bolivia – Plan Vivo

Grønt Stål klimakompenseres gjennom et Plan Vivo-sertifisert treplantingsprosjekt i Bolivia ved hjelp av selskapet Zero Mission. Prosjektet ArBolivia går ut på at trær plantes på småbrukerens vilkår i tropiske Cochabamba, Santa Cruz Bolivia. Prosjektet gjør det mulig for fattige bønder å håndtere sin mark mer bærekraftig mens de kan plante, høste og selge løvtrær. Det er en forretningsdrevet løsning for å stoppe avskogingen av Amazonas regnskog, som ikke bare resulterer i etterplanting, men også i at regnskogen beskyttes mot ytterligere inntrenging.

Takket være dette prosjektet får småbrukerne en ekstra inntekt. Selv om de bare deltar i prosjektet med en liten del av eiendommen, bidrar ArBolivia til å utvikle en bærekraftig arealplan for hele eiendommen. I tillegg er utdanning og rådgivning viktige sider ved prosjektet. 1000 hektar av prosjektet er designet for agroforestry, dvs. at trær dyrkes i kombinasjon med avlinger, og 1200 hektar er et naturbeskyttet område der man bevarer skog.