Er du bestiller?

Som bestiller oppgir du bare Grønt Stål som krav i anbudsspesifikasjonen.

Henvis budgiverne til Norsk Stålforbund for å motta tilbud på kjøp av klimakvoter.

Er du stålentreprenør?

Supplerende tilbud: Beregn omtrentlig kostnad nedenfor.

Forslag til tekst i supplerende tilbud: Kontakt Norsk Stålforbund

Klimakompenser hele din virksomhet: Kontakt Norsk Stålforbund

Kostnad

Ofte er valg av stålentreprenør eller stålgrossist ikke bestemt på prosjekteringsstadiet. Men hvis du ønsker å få en ide om prisen på Grønt Stål, kan du regne med ca. 65 øre ekstra per kilo stål (inkludert spill). Hvis materialene er produsert fra skrapstål, kan 45 øre per kilo stål brukes i tidlig fase.

Når en stålentreprenør er valgt og stålentreprenøren har bestilt stålet, kan det utføres en detaljert beregning. Send deretter en e-post til post@stalforbund.com med følgende informasjon: Antall kg stål per produkttype: F. eks. 4500 kg HEA, 2000 kg plater, 2200 kg kaldformede hulprofiler.

Grossist: Angi hvilken stålprodusent/stålverk som leverer materialet, oppdelt i produkttyper.
Les mer om hvordan klimapåvirkningen beregnes her >>

Klimakompensasjon

Klimakompensasjon betyr at en viss mengde klimagassutslipp målt i tonn karbondioksidekvivalenter (CO2e), som ikke kan reduseres internt, klimakompenseres gjennom tiltak utenfor egen virksomhet.

Vi kompenserer for stålproduksjon og transport. Les rapporten Grønt Stål her >>

Grønt Stål er klimakompensert av Plan Vivo-sertifiserte treplanteprosjekter i Bolivia ved hjelp av selskapet Zero Mission.