Sterkt – Robust – Nøyaktig 100% gjenvinnbart

Nå også klimakompensert

Nå tilbyr vi muligheten for klimakompensert bruk av stål gjennom skogplanting i et langsiktig, bærekraftig prosjekt sammen med Zero Mission. Å plante trær og motvirke avskoging er en av de mest effektive metodene for klimakompensasjon, da det både reduserer utslippene og absorberer karbondioksid fra atmosfæren.

Ca. 17% av økningen i karbondioksid i atmosfæren skyldes ifølge FNs klimapanel, IPCC, avskoging. Les rapporten her >>. Se også UN-REDD, FNs samarbeidsprogram for å redusere utslipp fra avskoging i utviklingsland.

Vi kaller det Grønt Stål.

Hvorfor Grønt Stål?

Stålindustrien har alltid jobbet hardt for å redusere energiforbruket og forbedre miljøytelsen både gjennom minimering av reduksjonsmidler og energibruk og gjennom utvikling av sterkere stål. Med sterkere stål reduseres materialbehovet i mange bruksområder. Det arbeidet fortsetter.

Samtidig jobber SSAB, LKAB og Vattenfall på lang sikt med å utvikle metoder for fullstendig karbondioksidfritt stål i prosjektet HYBRIT, les mer om HYBRIT her >>. Det ser veldig lovende ut, men det tar tid og vi må senke veksten av karbondioksid i atmosfæren nå.

Hvordan fungerer det?

Som bestiller kan du alltid be om et supplerende tilbud med Grønt Stål. Pris for Grønt Stål i en vanlig fleretasjes boligbygning med stålrammer og prefab betong er ca. kr. 1000,- per leilighet.

Som tilvirker av stål kan du alltid gi et supplerende tilbud med Grønt Stål. Din bestiller må ha et beslutningsgrunnlag.

Som entreprenør kan du profilere deg selv og klimakompensere hele din virksomhet. Vi hjelper deg!

Som bevis på at Grønt Stål har blitt brukt i ditt prosjekt, vil du motta et sertifikat.

Aktuelt

Hvert minutt mister verden ti fotballbaner med tropisk regnskog

Verden mistet i fjor 3,8 millioner hektar tropisk primærskog, viser ny rapport. Det tilsvarer en fotballbane hvert sjette sekund – til sammen et areal på størrelse med Sveits. Les mer

Hvordan kan byggebransjen minske sine CO2-utslipp?

I World Green Builiding Councils siste rapport (Bringing Embodied carbon Upfront) gis følgende prinsipper for å minske byggebransjens CO2-utslipp. Forhindre – det vil si å overveie behovet for byggearbeidene. Redusere og optimere – minimere materialbehovet og velge materialer med lav miljøbelastning under en hel livssyklus med hensyn tatt til beboerne. […]

Treplanting i stor skala kan ta bort ti års CO₂-utslipp

I følge Thomas Crowther, forsker ved Zürichs tekniske høgskole, kan planting av tusen milliarder trær de neste årene, nøytralisere alle menneskeskapte CO₂-utslipp for de neste ti årene. – Trær er vårt viktigste våpen i kampen mot klimaendringer, sier økologen Thomas Crowther videre. Les mer om hans studie i NRKs artikkel HER >>>